Opłaty podatkowe i powiązane opłaty importowe
Czy w ostatecznej cenie podanej w fakturze są uwzględnione cła i podatki?

Czy zostanę obciążony lokalnymi cłami lub podatkami?

Wiele krajów, takich jak Australia, Nowa Zelandia, Singapur i kraje Azji Południowo-Wschodniej, mogą pobierać cło lub podatki od towarów w punkcie przywozu na podstawie określonych kryteriów. 
Jest to opłata pobierana na podstawie przepisów krajowych i zwykle jest pobierana przez urząd celny za pośrednictwem firmy przewozowej realizującej zamówienie.

Wierzymy w bezproblemowe zakupy i uwzględniamy wszystkie cła / podatki (jeśli dotyczą one wysyłanego produktu) w naszej ostatecznej cenie, z uwzględnieniem, że  informacja o obowiązku podatkowym / kraju jest dla nas zrozumiała.
Wszystkie odpowiednie podatki i cła importowe są już zawarte w ostatecznej cenie zakupu, nie musisz dokonywać żadnych dodatkowych płatności, aby otrzymać zamówiony produkt. W przypadku naliczenia jakichkolwiek dodatkowych podatków przywozowych lub ceł związanych z wysyłką do powyższych krajów prosimy o kontakt. Pamiętaj, że kontaktując się z nami,

będziesz potrzebował odpowiednią dokumentację.

W tej chwili możemy się odnieść tylko  do poniżej wymienionych krajów. (Uwaga: informacje dotyczą tylko importu prywatnego. Zakup hurtowy / luzem może mieć inny warunek).
Stany Zjednoczone, Australia, Singapur, Japonia,  Hongkong i wszystkie kraje strefy euro z VAT.

Dlaczego podatki i cła nie są uwzględnione w cenie sprzedaży dla innych krajów, niewymienionych powyżej?
Ze względu na różne przepisy dotyczące różnych produktów w  różnych krajach i ograniczenia usług dostawczych / wysyłkowych, z których korzystamy w tej chwili, nie jesteśmy w stanie zaoferować płatnego cła dla innych krajów.
Naszym klientom radzimy najpierw sprawdzić ich lokalne przepisy importowe w celu uniknięcia rozczarowania lub zaskoczenia wywołanego dodatkowymi kosztami. Prosimy również o zrozumienia, że Etoren nie ma kontroli nad tymi opłatami i nie może zaniżać wartości zamówienia. 
Zobowiązujemy się, że będziemy stale monitorować kryteria ceł / podatków w innych krajach i chętnie będziemy rozszerzać zasięg  naszych usług na  kraje z Delivery Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone), gdy tylko będzie to możliwe.
Więcej informacji na temat każdego rodzaju podatków i ceł można znaleźć w: Zasady i Warunki 6. Terms and Conditions